“Moonshots by skunkworks”

Managing transformation & Purpose-Led Transformation

Triggers & Drivers

 • Veranderende regelgeving, disruptieve zakenmodellen, gewijzigde klantenverwachtingen, en nieuwe technologie dwingen de onderneming keuzes te maken. No matter what the triggers or drivers.
 • Transformatie kan alleen met een welomlijnd doel voor ogen : Purpose-Led Transformation.
 • Betrek alle mensen  in alle lagen van de onderneming. “Create engagement and involvement.”
 • Zowel stakeholders als uitvoerenden moeten meestappen in het verhaal .
 • Van bij het opzetten van de strategie moet een dominante coalitie worden gevormd. (dr meetings-events-werksessies).
 • Transparante communicatie vermijden ontgoochelingen, te hoog gespannen verwachtingen, of transformatiemoeheid..
 • Helderheid is hier the keyword om een interactief platform te mobiliseren.
 • Goeie afspraken vermijden malversaties en polarisering en  bevorderen het werkplezier.

Visual approach

managing-transformation

Agile development faciliteert en versnelt initiatieven. Het enthousiasmerend platform evolueert naar de incubator om het DNA van de organisatie te herschrijven.

De Kanteling

To change, or not to change

My Intrapreneur - de omschakeling

This is how it starts

 • Kanteling naar een nieuwe organisatie : gebaseerd op vertrouwen, menselijkheid, op een moderne manier.
 • De transitie zal het bedrijf decentraliseren. Geen top down structuren. De zelforganisatie van de medewerkers door het heft in eigen handen te nemen.
 • Ratio maakt plaats voor gevoel. Alsof werknemers coöperanten worden die een arbeidsovereenkomst hebben maar binnen de coöperatie ook (mede-)zeggenschap over hun afdeling/bedrijf.
 • Ze hebben vernieuwende ideeën (en kunnen vrij spreken)die ze kunnen profileren voor een betere werking van hun afdeling/bedrijf. Geploeg en gezwoeg maakt plaats voor een betere werksfeer.
 • De inkomstenstromen worden per divisie gemonitord alsook de uitgavenstromen. Overhead verdwijnt en (een deel van) de winst verhoogt ten goede van de coöperanten.
 • Automatisatie, technologie, robotisatie en digitalisatie worden juist omarmd omdat de humane factor een andere invulling krijgt. De baan van de coöperant kan positief veranderen want  er ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden.
 • Perfecte stimulansen worden gecreëerd. De social drives van elke human being zullen blijven. Maar je bént niet wat je doet! De coöperant is kneedbaar en kan carrièreswitchen.
 • Nieuwe beroepen worden gecreeërd. Individuen smeden goede sociale banden door de verbindingen die gemaakt worden, erkenning ontstaat door het gemeenschappelijk groepsdoel d.m.v. sociale uitwisseling.

Samen kunnen we de ambities waar maken.

Contracten worden flexibeler en op de man afgestemd.
Een leven lang leren wordt algemeen goed. Basic skills worden geënt op een nieuwe mindset.  Juist de prestaties worden vergoed, niet de bovenlaag in het bedrijf.

How to ?

Kantelteam

In de organisatie wordt een kantelteam opgericht vanuit alle gelederen. Vervolgens wordt hetzelfde gedaan per divisie. Geflankeerd door MyIntrapreneurs – organizational disorganisors wordt in een korte tijdspanne het DNA van de onderneming herschreven en in verschillende stappen geïmplementeerd, naargelang het transformeervermogen.

Mensen

Mensen worden uit de georganiseerde comfortzone-cultuur halen, verwarring initiëren om een witte ruimte te creëren en tot nieuwe gedachten te komen.

Het oude verdienmodel maakt plaats voor het nieuwe en het berdrijf is klaar voor het werken van morgen.

Business model

Businessmodel worden omgedraaid : collega’s zijn geen concurrenten maar bondgenoten.

Een flat structure betekent minder managers = minder zinloze meetings en trainingen.

Zelfsturing

Zelfsturende departementen/bedrijven doen competenties ontwikkelen omdat de vlakke structuur engageert en  inspirerend werkt.

Medewerkers  nemen de regie over het/de processen door ruimte, richting en ruggesteun. Set up their own rules.

Job Crafting

 • Baan boetseren – jobcrafting : de werknemer neemt initiatief en vult zelf zijn takenpakket aan/in. Hij neemt het heft in handen en dien gevolge werkt het betekenisvolle werk motiverend. De organisatie geeft en wekt vertrouwen en maturiteit in zijn teams om een realistisch doel te bereiken.
 • Ruimte en richting geven om initiatief te nemen, er van uitgaande dat de missie, visie en strategie gekend en doordrongen is, maakt van de onderneming een inspirerend rolmodel.
 • Realitycheck-zelfonderzoek.
 • Geen individuele evaluatiegesprekken maar groeps reflectie gesprekken met gedragsbijsturingen: Zelfvertrouwen (ik kan het) -initiatief tonen (ik denk en doe) -communicatie (samen praten) -zicht op eigen gedrag en manier van leren (zo doe ik) -creativiteit (zelf bedacht)
 • Zelfbewuster en meer zelfsturend zullen medewerkers Prolific results and abundant production neerzetten.
 • Medewerkers worden ambassadeurs.
Job crafting

Modus Operandi

modus operandi My Intrapreneur
 • De toekomst

  De toekomst is niet meer de voortzetting van het verleden. Het oude bepaalt niet meer het nieuwe.

 • Los laten

  Loslaten om vooruit te kunnen. Polishing is NO option.

 • Change management

  My Intrapreneur is gespecialiseerd in change management en dicht de kloof tussen wat je voor ogen hebt en de chaos die je kent. Met vernieuwende ideeën en verbeeldingskracht wordt iets nieuws verwezenlijkt.

 • Expansie

  NO MORE BUSINESS AS USUAL  maar EXPANSIE

  Renovatie maakt plaats voor innovatie!

 • Herordening

  De herordening van de onderneming gebeurt met een hands on approach. My Intrapreneur is de sparring partner en het extern geweten van het bedrijf. De My Intrapreneur medewerkers zijn zowel academisch als praktisch door de wol geverfd. Ze verfoeien de oude archaïsche structuren en zijn doorspekt met Expertise – Efficiëntie – Essentie.

 • Doel

  Hun doel is de wind in de zeilen te krijgen d.m.v. temperamentvol stappenbeleid. Obstakels worden weggenomen zodat werknemers beter kunnen samenwerken. Directief leiderschap wordt omgezet in participatief leiderschap door alle competenties in te zetten de verschillende contexten en alle departementen af te stemmen.

My Intrapreneur heeft ook niet de uurtje-factuurtje mentaliteit. We bepalen samen met onderneming het tijdsbestek en de aangepaste vergoeding het uitgekiend stappenplan op de rails te zetten.

We werken sneller , creatiever en goedkoper.

Company Conduct Code

Open geest en een open managementstijl zijn vrij verschillend van conventioneel gemanagede bedrijven. Managementstijlen worden overbodig in de Company Conduct Code :

 • De onderneming is betrouwbaar en geloofwaardig
 • Eerlijkheid en transparantie waarderen boven alle tijdelijke belangen
 • Een balans zoeken tussen korte- en langetermijnwinsten
 • Producten en services leveren aan een redelijke prijs, die door de klant erkend worden als de beste op de markt
 • De klant bedienen met gedifferentieerde service en verantwoordelijkheid voorrang geven op winst
 • Creativiteit stimuleren en de durvers ondersteunen
 • Iedereen aansporen te participeren en beslissingen die van bovenaf worden opgelegd in twijfel te trekken
 • Zorgen voor een informele en aangename omgeving met een professionele houding vrij van vooroordelen
 • Zorgen voor een veilige arbeidsomgeving en controle van de industriële processen om personeel en omgeving te beschermen
 • De moed hebben de eigen fouten te erkennen en te begrijpen dat alles altijd beter kan.

Geen vaste kledingvoorschriften, geen vaste zitregeling en werknemers werken in open kantoren omdat dit de interne stroom van informatie optimaliseert. Hiërarchieën worden vlakker.

Elke afdeling is verplicht om elke drie maanden haar financiële rekeningen kenbaar te maken zodat elke medewerker de mogelijkheid krijgt er inzicht in te verwerven. Ieder heeft zicht op de resultaten van zijn departement en van de ganse onderneming.

Alle vergaderingen zijn toegankelijk voor alle werknemers, waarbij iedereen het recht heeft om mee te beslissen over elk onderwerp. De arbeidsuren zijn zeer flexibel, afhankelijk van het werkterrein.

The movie

My Intrapreneur "Countdown to succes!"

Boost your business

Neem contact op met My Intrapreneur

Contacteer ons vrijblijvend

Verstuur je berichtformulier

Contact informatie

Adres:
Vijfwindgatenstraat 58, 9000 Gent

Telefoon:
0471 69 72 56

Email:
johan@myintrapreneur.com

Social links: